Händelsen den 7 april

På vår skola finns  inarbetade rutiner och arbetssätt för hur man ska hantera olika typer av svåra händelser. Krishanteringen efter fredagen den 7 april i centrala Stockholm har gått in i olika faser och har sett olika ut runt om i stadens skolor.

Under påsklovet fanns beredskap på Bäckahagens fritidshem och fritidsklubben  för att stötta de elever som hade frågor och funderingar.

Personalen är viktig

Personalen på våra fritidshem var  lyhörda och de fanns där för att fånga upp frågeställningar från eleverna. Våra tre kuratorer och skolsköterskan fanns i verksamheten

Vi har nu en beredskap tillsammans med elevhälsan, för att fortsätta ge eleverna extra stöd när de kommer tillbaka efter påsklovet.

 

Mvh Rektor Sabine Albertsson

Dela:
Kategorier: