Bäckahagens initiativ om extra rörelse ger resultat

Satsningen som Bäckahagens skola gör på mer rörelse under skoldagen börjar ge resultat. I tidningen Enterprise Magazine (sida 40-41) berättar rektor Sabine Albertsson mer om satsningen som inneburit att Bäckahagens elever får 30 minuter extra rörelse varje dag, utöver lektioner i Idrott och Hälsa. Hon berättar också om hur läslyftet och mer lästräning i kombination med satsningen på fysisk aktivitet är en bra kombination för lärande. 

Dela:
Kategorier: