Förskoleklass blir obligatorisk från 2018

I ett riksdagsbeslut den 15 november bestämdes att skolplikten ska gälla från och med det år barnet fyller sex år. I och med det blir förskoleklass obligatoriskt för alla barn i Sverige och alla måste gå i skolan i minst tio år. Beslutet börjar gälla den 1 januari 2018, men den första årskull det gäller för är de som börjar höstterminen 2018. Hela betänkandet finns att läsa på riksdagens webbplats.

Dela:
Kategorier: