Spring i benen- initiativ från Stockholm Stad

Spring i benen är Stockholm stads satsning för att stödja Stockholms grundskolor i arbetet med att öka elevernas fysiska aktivitet under skoldagen. Bakgrunden till initiativet är att vi vill öka elevernas fysiska aktivitet. Forskning visar att vi i dagens stillasittande samhälle blir sjuka av för mycket stillasittande. Människans kropp har under 1 miljon år utvecklats av fysisk aktivitet, vilket har skapat ett behov av daglig fysisk aktivitet.

Ni föräldrar kan stödja skolan genom att prata med era barn om betydelsen av daglig fysisk aktivitet. Alla barn har rätt till en likvärdig möjlighet att lära sig ta eget ansvar för att grundlägga en hälsosam livsstil med fysisk aktivitet.

Initiativet går hand i hand med Bäckahagens skolas satsning på mer rörelse varje dag. I vårt Hjärna rörelse projekt har vi infört mer daglig rörelse för alla våra elever.

Forskning visar att elever som är fysiskt aktiva presterar bättre i skolan

All fysisk aktivitet har positiv effekt. Promenad till och från skolan och rörelse under skoldagen minskar stillasittandet. Regelbunden och mer ansträngande fysisk aktivitet har naturligtvis störst effekt på vår psykiska och fysiska hälsa samt på skolresultatet. Studier visar också att vanor från unga år tar vi med oss upp i vuxen ålder.

Forskning om elevers fysiska aktivitet och dess påverkan på skolresultat visar att:

  • Elever som deltagit i fysisk aktivitet innan lektioner med språk och matematik fick 40 procent bättre skolresultat.
  • Två extra idrottslektioner i veckan fördubblade oddsen för eleven att nå de nationella lärandemålen
  • Ökad fysisk aktivitet ger lugn och ro under skoldagen
  • Koncentration, kreativitet, motivation, minne, sömn och energi förbättras
  • Upplevelsen av depression och ångest minskar
  • Elever med inlärningssvårigheter får bättre koncentrationsförmåga och förutsättningar till högre skolresultat med fysisk aktivitet.

En livsstil med fysisk aktivitet ger oss  en effektivare hjärna och kan förlänga livet med 6 år.

Dela:
Kategorier: