Nytt lånesystem för rastmaterial

Inför vårterminen 2018 har vi infört ett nytt lånekortsystem för alla elever i årskurs 1-6. Varje elev i låg- och mellanstadiet får ett personligt lånekort att ta ansvar för.

Syftet med lånekorten är att eleverna ska ta ansvar för materialet de lånar i materialboden, eftersom tidigare läsår har väldigt mycket material försvunnit ifrån rastboden. Elever lämnade då inte tillbaka sakerna utan kastade föremålet på marken och sprang in på lektion. Detta ändrar vi nu på! 

Vi vill också erbjuda eleverna på skolan en roligare och mer rörelsefylld rast. Vi erbjuder eleverna olika aktiviteter varje dag med inriktning på rörelse och lärande med grund i läroplanen. Eleverna ska kunna låna material för att alltid kunna vara aktiva under sin rast. Känner eleverna att de inte vill delta i aktiviteterna en dag så ska de ändå alltid kunna vara aktiva genom att låna material som stimulerar till rörelse.

Lånekorten är uppdelade i olika färger för respektive årskurs för att göra det enklare för eleverna att urskilja vilka lånekort som tillhör vem, samt att arbeta med färger och text på lånekorten gör det enklare ur ett pedagogiskt perspektiv för eleverna.

I rast boden kommer en vuxen tillsammans med rastvärdar från mellanstadiet och Bäckaänglar ifrån mellanstadiet att finnas tillgängliga för hjälp.

Ansvarig för aktiviteter på rasterna är Issam Harriri som nås enklast på mail: issam.adam.hariri@edu.stockholm.se

Dela:
Kategorier: