Organiserad rastaktivitet uppmärksammas i Mitti

Fokus på rörelse och aktivitet på skoldagens alla raster och en person som ansvarar för rastverksamheten. Det har gjort att lokaltidningen Mitti nu uppmärksammar Bäckahagens skolas satsning på organiserad rastverksamhet och vi är troligt stolta för det.

Som ett led i ökad rörelse under hela skoldagen har vi nu satsat ännu mer på ökad rörelse även under rasterna. Eleverna får en organiserad rastverksamhet och vi upplever att de blir gladare och tar till sig kunskap bättre.

 

Dela:
Kategorier: