Till innehåll på sidan

Om skolan

Skolans organisation

 

Bäckahagens skola har undervisning för årskurserna F-9 samt fritidshemsverksamhet.

Skolan och undervisningen är organiserad i arbetslag, bland dessa ett för fritidshemmen, årskurs F-3 och årskurs 4-6 vardera, samt ett för vardera årskurs 7, 8 och 9. Arbetslagen ansvarar för all undervisning.

Elevhälsoteamet utgör ett eget arbetslag med skolledning, skolkurator, skolsköterska samt studie- och yrkesvägledare.

Alla personalkategorier i skolan bidrar på olika sätt i arbetet kring elevernas utbildning och utveckling. En ständig dialog med hemmen är också en förutsättning för bra resultat. Genom en nära samverkan mellan hem, skola och fritidshem vill vi göra barnens vardag till en helhet.

Mentor/Klassföreståndare

Eleverna i årskurs 7-9 har en mentor som särskilt följer elevens utveckling och ansvarar för kontakten med hemmet. För eleverna i årskurs 1-6 vilar detta ansvar på klassföreståndaren.

Klassföreståndare/mentor informerar minst varannan vecka om elevernas närvaro och annat som rör klassen.

Skolmiljö

En fin och trevlig arbetsmiljö ökar motivationen för alla. Vi har en fin skola som vi måste vara rädda om och  känna stolthet över.

Dela:
Kategorier: