Skebo Inn

Välkommen till Skebo Inn!

Du når oss på telefonnummer: 08-508 20465
 

Vi som jobbar på Skebo läsåret 2017/2018

Esra Yatan
Niaz Abdullah
Marika Heidenstam
Joakim Hälleström
Susanne Bergquist
Stefhan Brishagen

Özge Karatay

Våra elever går i klasserna Fa, Fb, Fc.
Vi finns i B-huset.

Antal: 8