Till innehåll på sidan

Sjukdom i skolan

När ska barnet stanna hemma?

 

Covid -19

När ska mitt barn vara hemma?

Barn ska vara hemma om de är sjuka eller om någon i hushållet har bekräftad covid-19.

Vanliga symtom på covid-19 är snuva, feber och hosta. Vi hänvisar till Folkhälsomyndigheten för aktuell information om symtom och när ditt barn ska stanna hemma.

Skydda dig och andra från smittspridning, Folkhälsomyndighetens webbplats

Vi behöver gemensamt ta ansvar för att minska spridningen av viruset och just nu är detta, tillsammans med god handhygien, det som myndigheterna ber oss att göra.

Feber

Om barnet har feber ska barnet vara hemma. Barn ska vara tillräckligt pigga för att orka delta i gruppaktiviteter en hel dag innan de går tillbaka till skolan.

Stanna hemma ett feberfritt dygn för att försäkra sig om detta.

Förkylning

Barn som är feberfria och mår bra kan gå tillbaka till skolan även om de är förkylda.

Stanna hemma om barnet är trött och orkeslöst

Stanna hemma om barnet har kraftig hosta och snuva som påverkar nattsömnen, då bör barnet få vila tills det sover bra och är piggare. Likaså om hosta och snuva stör lektionen för barnet självt och andra.

Stanna hemma om barnet (oavsett ålder) har svårt följa nedanstående regler för att undvika smitta.

Ögoninflammation

Barn som har röda ögon och lite kladdiga ögon på morgonen, men inte under resten av dagen, behöver inte vara hemma från skolan om de mår bra för övrigt. Barn med allergibesvär i ögonen behöver inte vara hemma, om det inte är besvärande för barnet.

Stanna hemma även om barnet mår bra i övrigt, dels för att ögoninflammation är mycket smittsamt och för att barnets öga måste tvättas flera gånger om dagen. Barnet kan gå tillbaka till barngruppen när den kraftiga inflammationen har läkt och ögat inte kladdar längre. Detta gäller i förskoleklass som följer samma riktlinjer som i förskolan, samt om barnet (oavsett ålder) har svårt följa nedanstående regler för att undvika smitta.

Kräksjuka och magsjuka

Stanna hemma så länge barnet mår illa, kräks eller har lös avföring. Äldre barn stannar hemma ett symptomfritt dygn, symptomfri innebär att man har normal avföring, kan äta normalt och mår inte längre illa. Att barnet INTE har bajsat innebär INTE att barnet är symptomfritt, barnet ska ha minst en normal avföring innan återgång till skola. För barn i förskoleklass gäller samma regler som för barn i förskolan dvs stanna hemma två dygn. Detta för att de är sämre på god handhygien, de leker fysiskt närmare varandra och har svårt att känna igen kroppens signaler. Ett yngre barn med kräksjuka känner ibland inte något förrän i ögonblicket som det händer. Även äldre barn som har svårt att känna igen kroppens signaler bör stanna hemma längre.

Vi har barn och vuxna på skolan, på både låg mellan och högstadiet, som pga kroniska sjukdomar och medicinering är extra känsliga för maginfluensa. Vi vill vädja till samtliga att stanna hemma två dygn oavsett ålder, för att skydda dem som kan bli extra hårt drabbade.

Förebyggande åtgärder vid kräksjuka

  • Tvätta dina egna och barnets händer ofta. Före och efter varje måltid.
  • Lär barnet att inte peta sig i näsan eller ögonen, eftersom virus lättast fastnar där, nysa i armvecket i stället för rakt ut. Snyta sig i papper (ej tröjärmen) och kasta pappret i papperskorg eller toalett. Samt tvätta händerna efteråt.
  • Låt barnet vara utomhus så mycket som möjligt, även på vintern. Virus sprids lättare inomhus.
  • Barn som är i miljöer där de andas in tobaksrök får oftare infektioner i luftvägarna än barn i rökfria miljöer. Undvik miljöer där människor röker.
  • Korta och rena naglar för att undvika att bakterier/virus fastnar där, samt uppsatt hår för att minska risken att bakterier/virus fastnar där och för att undvika onödigt pillande nära ansiktet.
Dela:
Kategorier: