Till innehåll på sidan

Skolmatsalen

Skolmaten på Bäckahagens skola

Vår kökschef Maria Öhlin leder vår kompetenta bespisningspersonal och de gör allt för att alla våra elever ska få en trevlig lunchstund.
Om du har några frågor kring skolmaten når du Maria enklast på mail maria.2.ohlin@edu.stockholm.se

Bäckahagens skola erbjuder näringsriktiga och vällagade skolmåltider som ger goda förutsättningar för att orka med skoldagen. Skolmåltiden är att betrakta som en del av utbildningen och ska bidra till att eleverna får kunskaper och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön. Vi följer Livsmedelsverkets råd och rekommendationer om näringsinnehåll och livsmedelsval.

Maten som serveras har hanterats korrekt och är säker ur såväl hygieniskt perspektiv som för elever i behov av specialkost. Nötter, mandel, jordnötter, sesamfrö får inte förekomma i skolans måltider. Specialkost av religiösa och etiska skäl ska i möjligaste mån tillgodoses.

Vi serverar dagligen minst två huvudrätter, en salladsbuffe, en brödbuffe samt bordsmargarin, KRAV-mjölk och vatten. Vi har även ett bord med dressingar, rostade frön, röror etc att komplettera  lunchen med.

Specialkost

Elever som har behov av specialkost ska lämna in specialkostblankett och läkarintyg. Blankett finns att hämta på skolans hemsida, hos mentor och i köket. Viktigt att bifoga ett foto på eleven.

Läkarintyget behöver ej förnyas varje år, utan endast vid ev förändringar.

Skolan är nötfri och fri från sesamfrön. Vårdnadshavare bör dock se till att mentor har kännedom om allergi samt åtgärder att vidta vid händelse av en reaktion.

Elever som behöver specialkost tar kontakt via en klocka vid specialkost värmeskåpet. All information om hur eleven går tillväga fås i samtal med köket.

Intygen ska finnas både hos skolsköterska och kökschef.

Dela:
Kategorier: