Till innehåll på sidan

Skolpsykolog

Vår skolpsykolog

 

Skolpsykologens uppdrag

Psykologer inom skolan omfattas av Hälso- och sjukvårdslagen och står under tillsyn av Socialstyrelsen. Skolpsykologen arbetar på uppdrag av rektorn.

Skolpsykologens främsta uppgift att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Arbetsuppgifterna innefattar rådgivning och konsultation till skolans personal, att bidra med kunskap om psykologiska processer och psykiska besvär samt genomföra utredningar och bedömningar av elever som stöd i arbetet med att utforma pedagogiska strategier. Skolpsykologen ingår även i skolans elevhälsoteam.

Hjälp att söka

Föräldrar är välkomna att kontakta skolpsykologen för frågor och funderingar kring barns psykiska svårigheter och besvär i skolan. Som förälder kan du även kontakta Barn- och Ungdomspsykiatrin samt vissa vårdcentraler inom Stockholms län för att få stöd och behandling för barns psykiska besvär.

Vid psykosocial ohälsa samt förfrågan om elevsamtal vänligen kontakta kuratorn på skolan.

 

 

Dela:
Kategorier: