Till innehåll på sidan

Skolsköterska

Skolhälsovårdens lokaler ligger centralt vid ljushallen, och vår skolsköterska Kristin Lundqvist finns i skolan måndag till fredag. Hon är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning på barn och ungdom.

 

Kontaktuppgifter

Kristin nås enklast via epost: kristin.lundqvist@edu.stockholm.se  eller på telefonnummer 076-12 204 12

Skolhälsovårdens uppdrag

Skolhälsovården ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Skolsköterskan tar över efter barnhälsovården (BVC) och fortsätter därmed följa barnets tillväxt och utveckling genom kontinuerliga hälsokontroller och extra kontroller vid behov. Skolsköterskan erbjuder vaccinationer enligt det svenska vaccinationsprogrammet.

 

Ålderskontroller

F-klass: Eleven erbjuds besök hos både skolsköterska och skolläkare. Vårdnadshavare deltar. Inför besöket ska följande lappar fyllas i och lämnas till skolsköterskan senast en vecka innan besöket: Hälsouppgift ny elev, vaccinationsmedgivande för vaccin mot Mässling, Påssjuka och Röda hund, samt rekvisitionsmedgivande för BVC journal.

Årskurs 1: Hörselkontroll – eleven kommer själv, vårdnadshavare informeras vid avvikelse.

Årskurs 2: Tillväxtkontroll - eleven kommer själv, vårdnadshavare informeras vid avvikelse.

Årskurs 4: Tillväxt och ryggkontroll + hälsosamtal i två delar - eleven kommer själv, vårdnadshavare informeras vid avvikelse. Vänligen fyll i hälsouppgifter för årskurs 4 vid läsårsstart.

Årskurs 5: Erbjudande om HPV vaccin. Vaccinationsmedgivande för HPV fylls i så snart det efterfrågas.

Årskurs 6: Tillväxt och ryggkontroll - eleven kommer själv, vårdnadshavare informeras vid avvikelse.

Årskurs 7: Många nya elever, vänligen läs mer vid nya elever.

Årskurs 8: Tillväxt och ryggkontroll samt hälsosamtal - eleven kommer själv, vårdnadshavare informeras vid avvikelse. Vänligen fyll i hälsouppgifter för årskurs 8 vid läsårsstart. Vaccinationsmedgivande för Difteri, Stelkramp och Kikhosta fylls i så snart det efterfrågas.

En Vårdnadshavare är alltid välkommen på samtliga undersökningar fram till åk 6. Med vårdnadshavare får hälsobesöket en annan karaktär och brukar ta längre tid, om ni önskar närvara bokar ni därför in ett enskilt besök.

Tider för kontroller kommuniceras annars enbart med undervisande lärare som brukar lägga ut informationen på skolplattformen.

Enskilda möten

Skolsköterskan träffar även enskilda elever som söker hjälp utifrån sina behov. Hjälpen kan vara rådgivning, undersökning och enklare sjukvård men ofta med hänvisning vidare till sjukvården, tex skador som sker under skoltid. Notera att sjuka elever inte ska gå via skolsköterskan, de går hem vid behov, sjukanmäls enligt rutin och stannar hemma enligt rekommendation. Läs mer här – när ska barnet stanna hemma

Skolläkare

Skolläkaren kommer till skolan en och en halv dag varannan vecka. Elever kommer till skolläkaren på eget, föräldrars eller skolsköterskans initiativ genom tidsbokning via skolsköterskan. Alternativt efter beslut i EHT.

Information till nya elever på skolan

Dessa blanketter ska alla nya elever på skolan lämna in till skolsköterskan: Medgivande för journalrekvisition och hälsouppgifter för ny elev.

Dessa blanketter lämnas in vid behov: Specialkost och egenvård.

 

 

 

Dela:
Kategorier: