Elevhälsa

Antal: 7

 • Sjukdom i skolan

  När ska barnet stanna hemma?

  Feber

  Om barnet har feber ska barnet vara hemma. Barn ska vara tillräckligt pigga för att orka delta i gruppaktiviteter en hel dag innan de går tillbaka till skolan.

 • Elevhälsoteamet

  Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen. Det råder ett ömsesidigt samband mellan skolprestationer och psykisk hälsa.

 • Skolpsykolog

  Vår skolpsykolog heter Barbara Perez och finns på skolan måndag, onsdag och fredag mellan kl. 08.00-16.30.

 • Likabehandlingssamordnare

  Vår likabehandlingssamordnare, Janice Marega, som även är kurator, har arbetat på Bäckahagens skola sedan 1996. Hon lyder under Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

 • Skolsköterska

  Skolhälsovårdens lokaler ligger centralt vid ljushallen, och vår skolsköterska Kristin Lundqvist finns i skolan måndag till fredag. Hon är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning på barn och ungdom.

  Kategorier: