Till innehåll på sidan

Välkommen till vår skola

Jag heter Sabine Albertsson och har arbetat som rektor för Bäckahagens skola i åtta år. Dessförinnan arbetade jag 20 år på Nytorpsskolan i Johanneshov. Jag bor sedan några år i Årstadal. Jag har en son och en dotter, 24 respektive 27 år.

Jag som rektor och pedagogisk ledare för skolan har höga förväntningar på våra resultat, på våra elever, på alla medarbetare och på mig själv. För mig är samarbetet med föräldrar viktigt - det ökar tryggheten och trivseln för eleverna.

Tryggheten i skolan skapar goda studieresultat. När alla medarbetare, föräldrar och övriga i vårt närområde samarbetar kring våra elever kommer vi alla få en ännu tryggare skola och arbetsplats.

Bäckahagens skola ska vara det självklara valet för alla våra elever i närområdet.

Under det pågående läsåret 2018/2019 vill jag att alla mina medarbetare och våra elever fortsätter att skapa den pluggkultur som håller på att växa fram.

 

Vi satsar på trygghet, studiero och extra rörelse

Skolinspektionen har hjälpt oss till högre resultat. Utifrån deras granskning har vi gjort en rad åtgärder som har förbättrat undervisningen och skapat en ännu mer trivsam skola.

Under detta läsår fortsätter vi fokusera på att öka tryggheten och studieron i skolan. Vi satsar också på extra rörelse för alla våra elever.

Fritidshemmen är organiserade årskursvis. Detta ger större möjlighet till samarbete mellan lärare och pedagoger på fritidshemmen. Varje arbetslag kommer att ha tillgång till en speciallärare och även lärare som arbetar med särskilt stöd.

Vi har även satsat på en extra idrottslärare för att öka simkunnigheten hos våra elever och ge möjlighet till extra idrott.

Min ambition som rektor är att försöka göra skillnad via mitt ledarskap och driva utvecklingen framåt via olika arbetssätt, exempelvis språkutvecklande arbetssätt, Hjärna Rörelse (väva in mer rörelse under "vanliga" lektioner för att bidra till kreativitet och öka inlärningen) och ett inkluderande/involverande förhållningssätt.

Vår satsning på IKT (Informations- och kommunikationsteknik) fortsätter att ge fler elever tillgång till digitala läromedel.

Skolan växer varje år och till detta läsår har vi även paviljonger. Inom kort startar också en ombyggnad av matsal, kök och renovering av hela skolhuset. Starten för detta sker inom dem närmaste åren.

 

Till våra elever

Jag vill att du ska bli duktig på att gå i skolan.

Jag vill att du ska vara "på riktigt".

Tro på dig själv.

Nå framgång i skolarbetet genom att vara en vän, respektera dig själv och andra.

Kämpa för att lyckas nå dina mål.

Jag tror på dig.
                                    

Dela:
Kategorier: